XI. Przepisy podatkowe

§ 53

Hodowca kotów rasowych zobowiązany jest do płacenia podatków zgodnie z Ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych. Reguluje to ustawa z dnia 26.07.1991 r. Dz.U. z 2000 r. Nr 14 wraz z późniejszymi zmianami.

§ 54

1.         Hodowla kotów rasowych potraktowana jest przez ustawę podatkową jako „dział specjalny produkcji rolnej” (patrz ustawa rozdz. 2, art. 10, pkt. 1, ppkt. 4).

2.         Hodowca w ciągu 7 dni od zarejestrowania hodowli jest zobowiązany do powiadomienia o tym fakcie Urzędu Skarbowego.

3.         Hodowca zobowiązany jest zgłosić do końca stycznia danego roku na druku

PIT-6 („deklaracja do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej”) informacji o ilości kotów hodowlanych.  Podstawa prawna: Art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych Dz.U.z 2000 r  Nr 14  poz. 176 z późn. zm.  Urząd Skarbowy przesyła na adres hodowcy decyzję o wymiarze dochodu na dany rok podatkowy.

4. Wysokość podatku dochodowego z hodowli kotów rasowych reguluje Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24.03.1995 r. „ w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych” (Dz. U. 35/95 poz. 173) wraz z późniejszymi zmianami. Określa to rozdział 1, § 1, pkt. 2, § 2 rozporządzenia oraz załącznik do niniejszego rozporządzenia, tj. „Tabela rodzajów i rozmiarów działów specjalnych produkcji rolnej oraz norm szacunkowych dochodu rocznego” (poz. 15, pkt. 1 ).

5. PZF nie jest organem upoważnionym do interpretacji kwestii podatkowych związanych z amatorską hodowla kotów.

6.  Hodowca jest zobowiązany  do indywidualnego rozstrzygania wątpliwości dotyczących rozliczeń (związanych z amatorską hodowlą kotów) we własnym Urzędzie Skarbowym.

 
Wystawa WCF

WCF SHOW

License L#244107

Książenice

24/25.08.2024

POLISH

ZGŁOSZENIA ZAMKNIĘTE

WCF Show

WCF Show

License L#244107

Książenice

24/25 August 2024

ENGLISH

APPLICATION CLOSED

Dla członkówDostępne kocięta