Odpłatności obowiązujące w PZF w 2024 roku

UWAGA - KAŻDA ZAŁATWIANA SPRAWA WYMAGA PRZESŁANIA WRAZ Z DOKUMENTAMI POTWIERDZENIA WNIESIONEJ OPŁATY ZGODNIE Z CENNIKIEM.

BEZ POTWIERDZENIA WPŁATY DOKUMENTY NIE BĘDĄ WYKONYWANE.

Numer konta bankowego PZF:

Citi Handlowy 55 1030 0019 0109 8530 0029 7020

1.

Wpisowe
(opłata jednorazowa dla nowych członków)

50 zł

2.

Składka członkowska roczna

  • Drugi i następny członek rodziny

100

50

3.

Rejestracja kota hodowlanego

20 zł

4.

Rejestracja kota domowego

0

5.

Rejestracja hodowli w WCF

100 zł

6.

Rodowód (5 pokoleń)

  • Jeśli oboje rodzice kociąt posiadają tytuł minimum European Champion

40 zł

25

7.

Poprawka rodowodu/duplikat

  • Poprawka z winy PZF

40 zł

0

8.

Uznanie tytułu kota na podstawie ocen wystawionych przez uprawnionego sędziego felinologicznego - certyfikat wraz z pamiątkową rozetą

25

9.

Transfer

25

Karta krycia i skierowanie do krycia to dokumenty wydawane na życzenie hodowcy bez dodatkowych opłat (jeśli są potrzebne hodowcy).

Dla kryć wewnątrz własnej hodowli i między członkami PZF dokumenty te nie są wymagane.

 
Wystawa WCF

WCF SHOW

License L#244107

Książenice

24/25.08.2024

POLISH

ZGŁOSZENIA ZAMKNIĘTE

WCF Show

WCF Show

License L#244107

Książenice

24/25 August 2024

ENGLISH

APPLICATION CLOSED

Dla członkówDostępne kocięta