X. Wystawy - przepisy wystawowe

§ 49

Wystawy  -  wyszczególnienie klas wystawowych:

Szczegółowe przepisy  wystawowe można znaleźć na stronach  internetowych WCF.

Wyjaśnienie symbolu umieszczonego w tabeli  - w rubryce  „wymagania” :

A – licencjonowane wystawy WCF, trzy certyfikaty uzyskane od trzech różnych sędziów,

uzyskane w jednym kraju (mogą być różne kraje)

B – licencjonowane wystawy WCF, trzy certyfikaty uzyskane od trzech różnych sędziów,

uzyskane w dwóch różnych  krajach (mogą być trzy różne kraje)

C – licencjonowane wystawy WCF, trzy certyfikaty uzyskane od trzech różnych sędziów,

uzyskane w trzech różnych  krajach

D – licencjonowane wystawy WCF, trzy certyfikaty uzyskane od trzech różnych sędziów,

uzyskane w trzech różnych  krajach, z których jeden kraj musi być na innym kontynencie.

lub może być otrzymany na Światowej Wystawie WCF

KLASY KOTÓW HODOWLANYCH:

klasa

Nazwa klasy

Otrzymany certyfikat

Wymagania

1

WORLD CHAMPION

PH

tytuł honorowy

3

GRAND  EUROPE CHAMPION

CACM

D

5

EUROPE CHAMPION

GCACE

C

7

GRAND INTERNAT. CHAMPION

CACE

C

9

INTERNATIONAL CHAMPION

CAGCIB

B

11

NATIONAL CHAMPION

CACIB

B

13

OPEN CLASS (10mies.+)

CAC

A

 

KLASY KOTÓW KASTRATÓW:

klasa

Nazwa klasy

Otrzymany certyfikat

Wymagania

2

WORLD PREMIOR

PH

tytuł honorowy

4

GRAND  EUROPE PREMIOR

CAPM

D

6

EUROPE PREMIOR

GCAPE

C

8

GRAND INTERNAT. PREMIOR

CAPE

C

10

INTERNATIONAL PREMIOR

CAGPIB

B

12

NATIONAL PREMIOR

CAPIB

B

14

NEUTER CLASS (10mies.+)

CAP

A

 

KLASY   MŁODZIEŻY:

klasa

Nazwa klasy

Otrzymany certyfikat

Wymagania

15

MŁODZIEŻ

CACJ

wiek 6-10 mies.

15a

MŁODZIEŻ KASTROWANA

CAPJ

wiek 6-10 mies.

16 KOCIĘTA CACP wiek 3-6 miesięcy
16a KOCIĘTA KASTROWANE CAPP wiek 3-6 miesięcy

20

 

LITTER

V lub EX

minimum 3 kocięta

w wieku 3-6 miesięcy

 

KLASY -  INNE:

18

 

DETERMINATION CLASS

 

klasa określająca kolor

 

wiek   >3  mies.

19

 

HOUSEHOLD PETS

 

koty domowe muszą być  wykastrowane, występują w jednej grupie z  pominięciem płci , koloru, długości futra.

 

KLASY -  INNE – ustalone przez PZF:

21

 

VETERAN  CLASS

 

Klasa  weteranów - wiek  kotów > 8 lat

24

 

EXHIBIT ONLY

 

Klasa reklamy hodowli - koty występują na wystawie,  ale nie są  poddane ocenie  sędziego.

Organizator wystawy każdorazowo dopuszcza możliwość zgłaszania na wystawę kotów w tej klasie.

§ 50

1.         Kotu nie wolno występować w klasie poniżej zdobytego tytułu lub powyżej bez uzyskania wcześniej kolejnego odpowiedniego tytułu.

2.         Koty występują  w klasach wystawowych i  uzyskują odpowiednie  certyfikaty  (np. CAC, CACIB,  CAGCIB itd.).  Kot występuje w klasie wystawowej takiej,  na którą ma już uzyskany tytuł. Np. jeżeli kot ma tytuł International Champion to, by zbierać certyfikaty na wyższy tytuł, musi wystąpić w klasie 7 (International Champion – bo taki tytuł posiada) i  uzyskać trzy certyfikaty CAGCIB.

3.         Poza innymi kryteriami, koty są podzielone na koty hodowlane i koty kastrowane.

KOTY HODOWLANE    otrzymują odpowiednie tytuły jako CHAMPION

KOTY KASTROWANE  otrzymują odpowiednie tytuły jako PREMIOR.

  1. Przy wypełnianiu zgłoszenia wystawowego (poza innymi rubrykami) należy zawsze wpisać  klasę wystawową, w jakiej  kot będzie startować i ewentualnie certyfikat, jaki ten kot potrzebuje. Tak sprecyzowane potrzeby hodowcy odnośnie otrzymania dla kota potrzebnych certyfikatów zmniejszą ryzyko pomyłek w dokumentacji wystawowej kota.

 

§ 51

Wystawy – zaliczanie certyfikatów uzyskanych na  wystawie światowej WCF

Certyfikaty uzyskane na Światowej Wystawie WCF w zależności od potrzeb indywidualnych danego kota  liczą się w następujący sposób :

1.      Jeden z certyfikatów uzyskany podczas wystawy światowej przez kota na dany tytuł liczony jest jako certyfikat uzyskany na wystawie zagranicznej.

2.      Dla kota zdobywającego certyfikaty na tytuł World Champion, certyfikat uzyskany na wystawie światowej liczony jest jako certyfikat uzyskany na innym kontynencie.

§ 52

Wystawy – sprawy ogólne

A.      zatwierdzanie certyfikatu przez drugiego sędziego

Jeżeli kot na dany tytuł uzyska powtórnie ocenę tego samego sędziego, to obowiązkiem wystawcy jest uzyskanie podpisu uprawnionego drugiego sędziego oceniającego koty na tej samej wystawie.

B.       zmiana klasy wystawowej kota na wystawie

1.         Jeżeli na dwudniowej wystawie, na której uzyskuje się każdego dnia certyfikat, kot otrzyma certyfikat kończący odpowiedni tytuł, to obowiązkiem wystawcy jest zgłoszenie tego faktu w sekretariacie wystawy, który dokona bezpłatnych poprawek w dokumentacji wystawowej  kota. W  następnym dniu wystawy kot ten będzie oceniany w klasie wyższej, czyli prawidłowej.

2.         Jeżeli hodowca nie dopilnuje takiej zmiany to może otrzymać certyfikat, którego już nie potrzebuje a sytuacja taka jest nie do cofnięcia po zakończeniu wystawy. Certyfikat ten nie będzie uznany. Podobnie jest w przypadku uzyskania tytułu wyższego niż kot potrzebuje.

3.         Wszelkie nieprawidłowości związne z uzyskaniem certyfikatu powinny być natychmiast zgłoszone do sekretariatu wystawy celem dokonania korekty oceny.

C. zmiana koloru kota -  utrata certyfikatów lub tytułów

Jeżeli kot uzyskał certyfikaty lub nawet tytuły w odmianie barwnej, która nagle zostanie zmieniona, np. na skutek wybarwienia się kota, wówczas kot  traci te certyfikaty lub tytuły po przeniesieniu go do właściwej (nowej) odmiany barwnej i zobowiązany jest do robienia   tytułów od początku w nowym kolorze.

Zmiana koloru kota w trakcie oceny powoduje automatyczne przeniesienie kota do klasy określającej 18 i w danym dniu wystawy nie otrzymuje certyfikatu, jedynie dyplom zmiany koloru u kota.

.

 
Wystawa WCF

WCF SHOW

License L#244107

Książenice

24/25.08.2024

POLISH

ZGŁOSZENIA ZAMKNIĘTE

WCF Show

WCF Show

License L#244107

Książenice

24/25 August 2024

ENGLISH

APPLICATION CLOSED

Dla członkówDostępne kocięta