VI. Rodowody dla kociaków

§ 39

  1. Wszystkie kociaki urodzone z rodziców zarejestrowanych w PZF, spełniających warunki wymagane niniejszymi przepisami i kojarzonych w prawidłowy sposób mają prawo do świadectwa urodzenia, tzw. rodowodu.
  2. Rodowód należy się każdemu kociakowi w miocie bez względu na kolejność przychodzenia na świat.
  3. Zły stan zdrowia kociaka czy wada genetyczna nie pozbawia go prawa do rodowodu.

§ 40

1. Nakłada się na hodowców bezwzględny obowiązek zgłaszania wszystkich miotów kotów urodzonych w hodowli i wyrabiania rodowodów wszystkim kociakom.

2. Od 2020 roku każdy kociak opuszczający hodowlę musi być poddany chipowaniu. Wklejka z numerem chipa musi znajdować się w książeczce zdrowia kociaka oraz w jego rodowodzie.

§ 41

1. Ustala się następujący sposób nadawania imion kociakom:

Kociakom z miotu pierwszego nadaje się imiona na literę A. Każdy następny miot urodzony w hodowli, niezależnie od hodowanych ras kotów, musi mieć imiona na literę zgodną z porządkiem alfabetycznym (litery Ł, Ż, Ź, X, Y można pominąć).

Po zakończeniu alfabetu wraca się do litery „A”.

2. Jeżeli hodowca pragnie nadać kociakowi jakieś szczególne imię, a pierwsza litera alfabetu tego imienia jest niezgodna z porządkiem alfabetycznym, wtedy imię kociaka należy poprzedzić wymaganą literą wraz z myślnikiem  (np. A–Mruczek).

3. Nie zezwala się na nadawanie tych samych imion kociakom urodzonym w hodowli, niezależnie od rasy, której dotyczy miot. Jeśli hodowca zgłosi w kolejnym miocie na tę samą literę identyczne imię kociaka, Zarząd skontaktuje się z hodowcą w celu wyjaśnienia sytuacji. W przypadku niemożności kontaktu lub braku odpowiedzi od hodowcy, Zarząd zastrzega sobie możliwość dopisania do imienia cyfry rzymskiej (II, III...).

4. Imię kociaka + nazwa hodowli nie może przekroczyć łącznie 25 znaków. Spacja liczona jest jako jeden znak. Liczba znaków jest ograniczona ze względu na pole rekordu w programie rodowodowym.

5. W wyjątkowych przypadkach Zarząd PZF może zaakceptować dłuższe imię kociaka.

6. Przy zgłaszaniu miotu hodowca musi uregulować opłaty związane z wystawieniem dokumentacji przez PZF.

§ 42

Sprzedaż kociąt  – zakazane formy sprzedaży

1.         Zobowiązuje się hodowców do zapoznania się z „Ustawą o ochronie zwierząt” , a zwłaszcza jej z art. 10a i 10b

2.         Zakazuje się hodowcom sprzedaży kociąt w miejscach stwarzających zagrożenie epidemiologiczne dla kotów (giełdy zwierząt i inne tym podobne miejsca) , jak również w miejscach, w których warunki uwłaczają godności kota rasowego lub są sprzeczne z ustawą o ochronie zwierząt.

3.         Zabroniona jest sprzedaż kociąt na aukcjach internetowych.  Dawanie ogłoszeń o sprzedaży kociąt  do internetowych portali ogłoszeniowych jest dozwolone.

 
Wystawa WCF

WCF SHOW

License L#244107

Książenice

24/25.08.2024

POLISH

ZGŁOSZENIA ZAMKNIĘTE

WCF Show

WCF Show

License L#244107

Książenice

24/25 August 2024

ENGLISH

APPLICATION CLOSED

Dla członkówDostępne kocięta