Hodowla z Sercem

Hodowla z Sercem

XIV. Przepisy końcowe

§ 58

1.Kontakt hodowcy z Zarządem PZF może odbywać się drogą telefoniczną, mailową lub osobiście w siedzibie Związku w godzinach i dniu dyżuru.

2.         Brak obowiązujących opłat oraz zaleganie z opłatą składek członkowskich spowoduje opóźnienie w załatwieniu sprawy do czasu uregulowania płatności.

3.         We wszystkich sprawach, gdzie decydować ma termin, obowiązuje data stempla pocztowego. Zasada ta dotyczy przepisów hodowlanych oraz statutowych.

4.         Wszelkie zmiany w danych osobowych hodowcy prosimy zgłaszać na formularzu zmiany danych osobowych (ZAŁĄCZNIK - U).

 

 

§ 59

Władze PZF nie rozpatrują spornych spraw finansowych oraz wynikających z umów cywilnoprawnych pomiędzy hodowcami, jak również pomiędzy hodowcami i nabywcami kotów rasowych.

§ 60

  1. Zarząd PZF  umieszcza na związkowej  stronie internetowej listę hodowli należących do PZF z podziałem na rasy kotów – aktualizacja tych informacji odbywa się nie częściej niż raz miesiąc.
  2. Hodowca ma prawo do umieszczenia na stronie PZF informacji o urodzonym miocie. Informacje te umieszcza samodzielnie po zalogowaniu na stronie PZF zgodnie z instrukcją (Instrukcja).
  3. O login i hasło do strony PZF, każdy hodowca wnioskuje indywidualnie.
  4. Za poprawność umieszczonych danych miotu odpowiada hodowca.

§ 61

W uzasadnionych, sporadycznych przypadkach, na pisemny wniosek hodowcy jak również z inicjatywy własnej, Zarząd PZF ma prawo do czynienia odstępstw dotyczących postanowień zawartych w niniejszych przepisach hodowlanych.

§ 62

Działając na podstawie § 27 punkt 8 Statutu PZF, oraz Uchwały Zarządu PZF z dnia 21.03.2015 roku Zarząd PZF wprowadza z dniem 27.03.2015 jednolity tekst Regulaminu Hodowlanego i Wystawowego PZF.

§ 63

Tracą moc prawną wszystkie dotychczas obowiązujące przepisy hodowlane i druki stosowane w PZF, które obowiązywały do dnia 26.03.2015. Wycofano załączniki F, H, I, K, L, M, O, R, S.

 
Informacja dla zwiedzających

Wystawa Kotów Rasowych to nie tylko święto hodowców pasjonatów, ale także świetny sposób na miłe i rodzinne spędzenie weekendu. Podczas wystawy podziwiać będzie można koty wielu ras.

Wstęp płatny:

Bilet normalny 15 PLN

Bilet ulgowy 8 PLN

Dzieci do lat 3 - bezpłatnie

Bilety wstępu do nabycia w kasie przy wejściu na halę.

Odwiedzający naszą wystawę w sobotę będą mogli głosować na KOTA PUBLICZNOŚCI (wręczenie nagród w niedzielę przed Best in Show).

Ze względu na COVID-19 odwiedzających wystawę będą obowiązywać wytyczne GIS dotyczące liczby osób przebywających na hali oraz obowiązek zasłaniania ust i nosa.

Zapraszamy w godzinach 10:00 - 16:00


Wystawa WCF

WCF WORLD SHOW

License L#204158

PRUSZKÓW

POLISH

Elektroniczny formularz zgłoszeniowy

WCF Show

WCF World Show

License L#204158

PRUSZKOW

ENGLISH

Online application form

Dla członkówDostępne kocięta
Polecamy

Sklep - For Cats