Hodowla z Sercem

Hodowla z Sercem

VII. Dokumentacja rodowodowa w PZF

§ 43

Zarząd PZF prowadzi następującą dokumentację rodowodową kotów:

1. POLSKA KSIĘGA RODOWODOWA GŁÓWNA „LO”

„LO” jest skrótem od „Livre des Origines”

Do księgi tej wpisywane są wszystkie kociaki rasowe urodzone z rodziców rodowodowych zarejestrowanych w PZF o znanych co najmniej trzech generacjach przodków czystych rasowo. Czysta rasa odnosi się do wykazu ras uznanych przez WCF i prawidłowo prowadzonych kojarzeń kotów, przez co najmniej trzy pokolenia. Odmiany barwne muszą się zgadzać z wykazem barw uznawanych przez WCF.

W księdze LO wymagane jest podanie pełnych informacji dotyczących kociaka, tzn.: imię kota wraz z nazwą hodowli, rasa, data urodzenia, płeć, kolor wraz z kodem oraz numerem rodowodu zawierającym organ rejestrujący.

Ustala się następujące oznaczenie rodowodów zarejestrowanych w księdze „LO”:

PL PZF LO xxxxxx – gdzie skróty znaczą:

PL – Polska

PZF – Polski Związek Felinologiczny

LO – symbol Polskiej Księgi Rodowodowej Głównej

xxxxxx – nr kolejny rodowodu

2. POLSKA KSIĘGA RODOWODOWA EKSPERYMENTALNA „RIEX”

„RIEX” jest skrótem od „Registre Initial et Experimental”

Do księgi tej wpisywane są kociaki, które nie spełniają warunków wymaganych przy wpisie do LO.

Ustala się następujące oznaczenia rodowodów zarejestrowanych w księdze RIEX:

PL PZF RX  xxxxxx - /wyjaśnienie skrótów jak przy LO gdzie RX znaczy symbol Księgi Rodowodowej Eksperymentalnej.

3.      UZUPEŁNIANIE TYTUŁÓW  PRZODKÓW

Jeżeli hodowca wie, że któryś z przodków jego kota zarejestrowanego w PZF ma wyższy tytuł niż wskazuje na to rodowód kota  i jest w posiadaniu dokumentu stwierdzającego ten fakt, to po przesłaniu do Zarządu PZF ksera tego dokumentu, wyższy tytuł przodka zostanie uzupełniony w bazie rodowodowej PZF.  Z takim wnioskiem hodowca występuje do Zarządu PZF na piśmie - WNIOSEK O UZUPEŁNIENIE TYTUŁU PRZODKA (ZAŁĄCZNIK - J).

 
Informacja dla zwiedzających

Wystawa Kotów Rasowych to nie tylko święto hodowców pasjonatów, ale także świetny sposób na miłe i rodzinne spędzenie weekendu. Podczas wystawy podziwiać będzie można koty wielu ras.

Wstęp płatny:

Bilet normalny 15 PLN

Bilet ulgowy 8 PLN

Dzieci do lat 3 - bezpłatnie

Odwiedzający naszą wystawę w sobotę będą mogli głosować na KOTA PUBLICZNOŚCI (wręczenie nagród w niedzielę przed Best in Show).

Zapraszamy w godzinach 10:00 - 16:00


Wystawa WCF

Międzynarodowa

Wystawa Kotów

License L#194060

7/8.12.2019
Hala Sportowa SP nr 195

w Warszawie

ul. Króla Maciusia 5

POLISH

Zgłoszenia zamknięte

WCF Show

INTERNATIONAL

CAT SHOW

License L#194060

7/8.12.2019
SPORT HALL

Warszawa

ul. Króla Maciusia 5

ENGLISH

Application closed

Dla członkówDostępne kocięta
Polecamy

Sklep - For Cats