Hodowla z Sercem

Hodowla z Sercem

Kontakt do PZF

Polski Związek Felinologiczny
ul. Cybernetyki 15, lok.1 (1 piętro)
(uwaga: dawne Postępu 3/5)
02-677 Warszawa

Biuro i telefon czynne
w poniedziałki godz. 18-20
Tel: +48 22 815 23 66+48 22 815 23 66

Email: pzf@pzf.pl

Wizytówka PZF

WCF World Show

Szanowni Wystawcy,

W związku z wprowadzeniem na terenie całego kraju obostrzeń pandemicznych (żółta strefa), postanowiliśmy także wprowadzić specjalne zasady obowiązujące podczas WCF World Show w Pruszkowie.

 1. Na hali wystawowej przebywać będą mogli tylko wystawy i obsługa wystawy.
 2. Wystawa będzie ZAMKNIĘTA DLA PUBLICZNOŚCI.
 3. Prosimy o ograniczenie liczby osób wystawiających koty. Idealnym rozwiązaniem byłoby, gdyby z jednym kotem przyjechała jedna, maksymalnie 2 osoby. Zdecydowanie odradzamy zabieranie na wystawę wszystkich członków rodziny (ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i seniorów).
 4. Na hali wystawowej obowiązuje bezwzględny nakaz zakrywania ust i nosa.
 5. Na halę wystawową nie będą wpuszczane żadne osoby odwiedzające wystawców. Prosimy o organizowanie spotkań towarzyskich po zakończeniu wystawy, w innym miejscu.
 6. Organizator zapewni wystawcom płyny dezynfekcyjne do rąk oraz bezpieczną organizację strefy wystawców – z zachowaniem dystansu społecznego.
 7. Klatki będą numerowane. Zabronione będzie zmienianie miejsc przydzielonych przez organizatora.
 8. Prosimy, aby tak obliczyć czas dojazdu na wystawę, aby do 9:30 wszyscy mogli przejść kontrolę weterynaryjną i zająć wyznaczone miejsca.
 9. W kolejce do wejścia na halę zachowujemy zasady dystansu społecznego.
 10. Ze względów sanitarnych NIE ZAPEWNIAMY KRZESEŁ WYSTAWCOM. Prosimy o zabranie własnych.
 11. W sobotę – wystawcy, których koty nie będą nominowane do BIS będą mogli opuścić wystawę wcześniej. W niedzielę natomiast, w sytuacji braku nominacji, dyplomy wydawane będą bezpośrednio przez rozpoczęciem Best in Show.
 12. Wystawca odbiera dokumenty z wystawy samodzielnie lub może prosić o odbiór dyplomów zaprzyjaźnionego hodowcę. Ceryfikaty nieodebrane i „zapomniane” nie będą przesyłane pocztą. Jednocześnie organizatorzy dołożą wszelkich starań, aby wystawa trwała najkrócej, jak to tylko możliwe.
 13. Zastrzegamy sobie prawo do przesunięć  w harmonogramie wystawy. Prosimy o kontrolowanie tablic świetlnych i słuchanie komunikatów podawanych przez organizatorów.
 14. Prosimy pamiętać o zabraniu dokumentów kotów, zaświadczenia weterynaryjnego i mimo wszystko – dobrego humoru.
 15. SUKCESÓW WYSTAWOWYCH
 

WCF World Show

Szanowni Wystawcy,

W związku z wprowadzeniem na terenie całego kraju obostrzeń pandemicznych (żółta strefa), postanowiliśmy także wprowadzić specjalne zasady obowiązujące podczas WCF World Show w Pruszkowie.

 1. Na hali wystawowej przebywać będą mogli tylko wystawy i obsługa wystawy.
 2. Wystawa będzie ZAMKNIĘTA DLA PUBLICZNOŚCI.
 3. Prosimy o ograniczenie liczby osób wystawiających koty. Idealnym rozwiązaniem byłoby, gdyby z jednym kotem przyjechała jedna, maksymalnie 2 osoby. Zdecydowanie odradzamy zabieranie na wystawę wszystkich członków rodziny (ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i seniorów).
 4. Na hali wystawowej obowiązuje bezwzględny nakaz zakrywania ust i nosa.
 5. Na halę wystawową nie będą wpuszczane żadne osoby odwiedzające wystawców. Prosimy o organizowanie spotkań towarzyskich po zakończeniu wystawy, w innym miejscu.
 6. Organizator zapewni wystawcom płyny dezynfekcyjne do rąk oraz bezpieczną organizację strefy wystawców – z zachowaniem dystansu społecznego.
 7. Klatki będą numerowane. Zabronione będzie zmienianie miejsc przydzielonych przez organizatora.
 8. Prosimy, aby tak obliczyć czas dojazdu na wystawę, aby do 9:30 wszyscy mogli przejść kontrolę weterynaryjną i zająć wyznaczone miejsca.
 9. W kolejce do wejścia na halę zachowujemy zasady dystansu społecznego.
 10. Ze względów sanitarnych NIE ZAPEWNIAMY KRZESEŁ WYSTAWCOM. Prosimy o zabranie własnych.
 11. W sobotę – wystawcy, których koty nie będą nominowane do BIS będą mogli opuścić wystawę wcześniej. W niedzielę natomiast, w sytuacji braku nominacji, dyplomy wydawane będą bezpośrednio przez rozpoczęciem Best in Show.
 12. Wystawca odbiera dokumenty z wystawy samodzielnie lub może prosić o odbiór dyplomów zaprzyjaźnionego hodowcę. Ceryfikaty nieodebrane i „zapomniane” nie będą przesyłane pocztą. Jednocześnie organizatorzy dołożą wszelkich starań, aby wystawa trwała najkrócej, jak to tylko możliwe.
 13. Zastrzegamy sobie prawo do przesunięć  w harmonogramie wystawy. Prosimy o kontrolowanie tablic świetlnych i słuchanie komunikatów podawanych przez organizatorów.
 14. Prosimy pamiętać o zabraniu dokumentów kotów, zaświadczenia weterynaryjnego i mimo wszystko – dobrego humoru.
 15. SUKCESÓW WYSTAWOWYCH
 

WYNIKI WYSTAWY / SHOW RESULTS

 

WCF WORLD SHOW

EUROPE CONTINENT WORLDSHOW

License L#204158

17/18 października 2020

Organizatorzy:

Polski Związek Felinologiczny, HungaroCat, MAG


MIEJSCE WYSTAWY:

Hala Sportowa ZNICZ w Pruszkowie, ul. Bohaterów Warszawy 4


SĘDZIOWIE:

 

Albert Kurkowski, Polska

Magdalena Światowiak, Polska

Kamil Kolczyński, Polska

Kaai du Plessis, Niderlandy

Miroslaw Jarmuszewski, Belgia

(Skład sędziowski może ulec zmianie)

 

TERMIN ZGŁOSZEŃ:

- do dnia  07.10.2020

-nie ma możliwości przyjmowania wpłat gotówkowych bezpośrednio na wystawie - wpłaty tylko na konto PZF do 07.10.2020

KONTO PZF:   CITY HANDLOWY 55 1030 0019 0109 8530 0029 7020

- uwaga nie zapewniamy krzeseł wystawcom - prosimy o zabranie własnych

- zastrzegamy sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia zgłoszeń, jeśli limit miejsc zostanie wyczerpany

- zgłoszenia do WCF Ringów przyjmowane tylko drogą elektroniczną - online w trakcie zgłaszania kota na wystawę (lista nie będzie uzupełniana na wystawie)

- osiągnięcia kotów biorących udział w wystawie zostaną przekazane do konkursu WCF BEST CAT.

- w związku z COVID-19 na wystawie będą obowiązywały rygory sanitarne, zgodne z wytycznymi GIS.

 

Zgłoszenia przyjmowane są przez system online dostępny na www PZF.

Uwaga: do każdego poprawnie wysłanego zgłoszenia - system automatycznie generuje maila zwrotnego, potwierdzającego wpłynięcie zgłoszenia do organizatora.

Tylko koty poprawnie zarejestrowane będą przyjęte na wystawę.

Organizator w oddzielnym mailu potwierdza przyjęcie kota na wystawę. Potwierdzenie zostanie wysłane PO PRZESŁANIU POTWIERDZENIA OPŁATY ZA WYSTAWĘ.

OPŁATY:

1 dzień
2 dni


1 KOT (wszystkie klasy) 180 PLN 200 PLN  


MIOT (min 3 kociaki w wieku 3-6 m)
200 PLN
250 PLN

WCF RING (Kitten, Neuter, Adult)

Master Ring, Double Master Ring, Triple Master Ring

80 PLN/za każdy Ring
USTALENIE KOLORU, DODATKOWA KLATKA
60 PLN
KOTY Z TYTUŁEM WCH, WPR
100 PLN 120 PLN

UWAGA:

 • Po dniu 07.10.2020 r. nie ma możliwości wycofania kota z wystawy, ani jego zamiany.
 • Za każdego umieszczeniu kota w katalogu wystawca zobowiązany jest uiścić opłatę, bez względu na to, czy zostanie on oceniony, czy będzie miał absencję.
 • Członkowie PZF płacą za 2 dni wystawy według cennika za 1 dzień.
 • Zgłoszenie zmiany klasy kota po godz. 10:00 (sobota/niedziela) - opłata specjalna 50 PLN

 

PROGRAM WYSTAWY

Sobota  - 17.10.2020 r.

Niedziela  - 18.10.2020


7:30 – 9.30

9.00 – 9.30

Kontrola weterynaryjna

9.30 – 10.00

9.30 – 10.00

Korekta/ustalenie koloru

10.00 – 15.00

10.00 – 14.30

Sędziowanie

11.30 Adult Ring

13.00 - Kitten Ring

14:00 - Neuter Ring

11.30 - MASTER RING

12:30 - DOUBLE MASTER RING

13:30 - TRIPLE MASTER RING

 

WCF Ringi

 

15.00-16.00 14.30-15.30 Przerwa obiadowa

około 16.30

około 16.00

BEST IN SHOW

18.30

18.00

Koniec wystawy

 • Uwaga organizator zastrzega sobie prawo do godzinowych zmian w programie oraz zmian w składzie sędziowskim.
 • WSZYSCY wystawcy obowiązani są zarejestrować się i przejść z kotami kontrolę weterynaryjną do godziny 9:30. Po tym czasie kotom wpisana zostanie absencja i nie zostaną one umieszczone na listach do oceny.
 • Dyplomy wydawane będą w niedzielę PO BEST IN SHOW.

HOTELE:

www.booking.com

ROZMIAR KLATEK:

Dla jednego kota przydzielana będzie klatka pojedyncza:  60x60x70/wys
Wystrój  klatki - obowiązkowy.

Klatki będą numerowane.

WARUNKI WETERYNARYJNE:

Koty muszą być zdrowe, czyste i zadbane, przygotowane do wystawy oraz posiadać szczepienia  na choroby wirusowe kotów (kocie katary i panleukopenia) ważne nie dłużej, niż 2 lata (730 dni). Szczepienie na wściekliznę wymagane jest dla kotów przyjeżdżających z zagranicy.  Przy kontroli weterynaryjnej obowiązuje okazanie książeczki szczepień lub paszportu kota oraz zaświadczenie weterynaryjne kota wystawione na 3-1 dni przed wystawą. Zaświadczenia będą sprawdzane w oba dni wystawy.

Wystawiane koty muszą mieć przycięte pazurki.

Każdy kot musi obowiązkowo posiadać identyfikacje – CZIP.

Koty białe wszystkich ras muszą posiadać atest słuchu BAER/BAEP z informacją, że kot słyszy obustronnie prawidłowo.

Chore koty będą wycofywane z wystawy bez zwrotu wpłaconych pieniędzy.

Prawo wstępu na wystawę mają koty, które są umieszczone w katalogu i przeszły kontrolę weterynaryjną.

UWAGI:

Wystawca może sam prezentować swoje koty do oceny i podczas Best in Show . Koty muszą przebywać w udekorowanej klatce do czasu zakończenia wystawy. Wcześniejsze opuszczenie wystawy spowoduje unieważnienie wystawy wystawianemu kotu i nie wydanie jego dyplomu i oceny. Organizator  w uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia kota na wystawę. Wystawca ma obowiązek sprawdzić prawidłowość wpisu kota w katalogu i dokonać korekty błędnego wpisu przed oceną kota. Zmiany klas wystawowych należy zgłosić do sekretariatu w sobotę. Zgłoszenie zmiany klasy wystawowej po godzinie 10:00 w sobotę lub niedzielę skutkować będzie pobraniem dodatkowej opłaty w wysokości 50 PLN za każdego kota, u którego dokonana będzie zmiana w dokumentacji.

REGULAMIN WYSTAWY:

Regulamin Wystawy PDF

 

WCF WORLD SHOW

 

WCF WORLD SHOW

17/18 October 2020

License L#204158

Organizators:

Polski Związek Felinologiczny, HungaroCat, MAG


SHOW PLACE:

Sport Hall ZNICZ, Pruszkow, Bohaterów Warszawy Street No. 4


JUDGES:

 

Albert Kurkowski, Poland

Magdalena Światowiak, Poland

Kamil Kolczynski, Poland

Kaai du Plessis, Netherlands

Miroslaw Jarmuszewski, Belgium

(The judges can change)


REGISTRATION TILL 07.10.2020

The registration form might be closed earlier if the limit of cats is reached.

Withdrawal cat from show is possible until 07.10.2020 after this date exhibitor must pay a fee for a cat without exception, whether the cat was judged or absent.

The Organizers will send confirmation only after receiving the payment to the PZF account.

The results of cats taking part in the show will be added to WCF BEST CAT ranking.

Due to COVID-19 the show will be held with compliance of sanitary requirements in accordance with the rules of the Polish Sanitary Inspection.

Euro Account number:
PL27 1030 0019 0109 7860 1005 7905 Swift code: CITIPLPX

FEES:

1 day
2 days


1 cat 40 EURO 45 EURO

Litter class (3-6 month, min. 3 kittens)
45 EURO
55 EURO

WCF RING (Kitten, Neuter, Adult)

Master Ring, Double Master Ring, Triple Master Ring)

20 EURO/per 1 RING
Class 18 (determination class - colour), Extra cage
15 EURO
WCH, WPR Cats
20 EURO 25 EURO

Change of show class after 10:00 pm (Sat/Sun) - 10 EURO

Selling animals on the show is strictly forbiden in Poland.

SHOW SCHEDULE:

Saturday  - 17.10.2020 r.

Sunday  - 18.10.2020


7:30 – 9.30

9.00 – 9.30

Veterinary examination

9.30 – 10.00

9.30 – 10.00

Correction/colour determination

10.00 – 15.00

10.00 – 14.30

Judging

11.30 Adult Ring

13.00 - Kitten Ring

14:00 - Neuter Ring

 

11.30 - Master Ring

12:30 - Double Master Ring

13:30 - Triple Master Ring

 

WCF Rings
15.00-16.00 14.30-15.30 Lunch break

16.30

16.00

BEST IN SHOW

18.30

18.00

Show end

HOTELS:

www.booking.com

THE CAGES:

Single cage for 1 cat 60x60x70

VETERINARY RULES:

Cats must be healthy, clean and in good condition, prepared to the show, vaccinated against cats virus diseases (cat's flu, panleucopenia etc.) as well as against Rabies, no later than one month before the cat show (first vaccination) or must have next vaccination valid.

Rabies vaccination is obligatory also for kittens. During veterinary control it's obligatory to show the vaccination book or cat's passport as well as veterinary health certificate issued 3-1 days before the show.

Sick cats won't be accepted without reimbursement.

Each cat should obligatory has identification microchip.

Kittens taking part in the cat show must also have microchip.

Kittens must have passport or vaccination book with microchip number. Microchips will be checked in the entrance to the show. All cats must have their claws cutted. White cats must have veterinary certificate concerning ears' test BAER that corfirms hearing correctness of both ears. All cats taking part in the cat show must be applicated in their classes to the catalogue.

SHOW RULES:

Show rules

 
Dostępne kocięta
Polecamy

Sklep - For Cats