Hodowla z Sercem

Hodowla z Sercem

Kontakt do PZF

Polski Związek Felinologiczny
ul. Cybernetyki 15, lok.1 (1 piętro)
(uwaga: dawne Postępu 3/5)
02-677 Warszawa

Biuro i telefon czynne
w poniedziałki godz. 18-20
Tel: +48 22 815 23 66+48 22 815 23 66

Email: pzf@pzf.pl

Wizytówka PZF

Baner - Warszawa 6, 7 października 2018

Polski Związek Felinologiczny
zaprasza na

Międzynarodową Wystawę Kotów Rasowych

EUROPE CONTINENT SHOW


06-07.10.2018 r. (2 certyfikaty)

WCF SHOW LICENSING L# 184057

 

Organizatorzy:

Polski Związek Felinologiczny

 

Informacje dla Wystawców

MIEJSCE WYSTAWY:

Pruszków, Hala Sportowa ZNICZ, ul. Bohaterów Warszawy 4

 

SĘDZIOWIE:

Vija Klucniece, Latvia (AB WCF)

Kamil Kolczyński, Poland (AB WCF)

Albert-Wojciech Kurkowski, Poland (AB WCF)

John Peters, Netherlands (AB WCF)

Piet Peters, Netherlands (AB WCF)

Dr. Victor Zaalov, Israel (AB WCF)

 

TERMIN ZGŁOSZEŃ:

- do dnia  24.09.2018

-nie ma możliwości przyjmowania wpłat gotówkowych bezpośrednio na wystawie - wpłaty tylko na konto PZF do 24.09.2018

KONTO PZF:   CITY HANDLOWY 55 1030 0019 0109 8530 0029 7020

- uwaga nie zapewniamy krzeseł wszystkim wystawcom - prosimy o zabranie własnych

- zastrzegamy sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia zgłoszeń jeśli limit miejsc zostanie wyczerpany

- Zgłoszenia do WCF Ringów przyjmowane tylko drogą elektroniczną - online w trakcie zgłaszania kota na wystawę (lista nie będzie uzupełniana na wystawie)!

 

Zgłoszenia przyjmowane są przez system online dostępny na www PZF.

Uwaga: do każdego poprawnie wysłanego zgłoszenia - system automatycznie generuje maila zwrotnego, potwierdzającego wpłynięcie zgłoszenia do organizatora.

Tylko koty poprawnie zarejestrowane będą przyjęte na wystawę.

Organizator w oddzielnym mailu potwierdza przyjęcie kota na wystawę.

OPŁATY:

Koty z tytułem WCH, WPR

BEZPŁATNIE

Koty w klasie od CAC do CACM,mioty, gość wystawy (klasa 3,5,7,9,11,13,20,24)

1 dz.

140 PLN

2 dn.

160 PLN

Kastraty, weterani, koty domowe, (klasa4,6,8,10,12,14,19,21)

1 dz.

120 PLN

2 dn.

140 PLN

Kocięta, młodzież,(klasa 15,16)

1 dz.

120 PLN

2 dn.

140 PLN

Klasa 18  (określenie koloru)

1 kot

40 PLN

WCF RING (kittens, adults,neuter)

1 kot

40 PLN

Dodatkowa klatka (+1/2 klatki)

1 kot

60 PLN

UWAGA:

  • Po dniu 24.09.2018 r. nie ma możliwości wycofania kota z wystawy.
  • Za każdego umieszczeniu kota w katalogu wystawca zobowiązany jest uiścić opłatę, bez względu na to, czy zostanie on oceniony, czy będzie miał absencję.
  • dla członków PZF obowiązuje zniżka - ze dwa dni wystawy opłata wynosi jak za jeden dzień (zniżka nie dotyczy klasy 24  -gość wystawy).

PROGRAM WYSTAWY

Sobota  - 06.10.2018 r.

Niedziela  - 07.10.2018


8:00. – 9.30

9.00 – 9.30

Kontrola weterynaryjna

9.30 – 10.00

9.30 – 10.00

Korekta

10.00 – 13.30

10.00 – 13.30

Sędziowanie

12.00 Kitten Ring

13.00 - Neuter Ring

12.00 - Adult Ring

 

WCF Ringi
13.30-14.30 13.30-14.30 Przerwa obiadowa

około 15.00

około 15.00

BEST IN SHOW

17.00

17.00

Koniec wystawy

  • Uwaga organizator zastrzega sobie prawo do godzinowych zmian w programie.
  • WSZYSCY wystawcy obowiązani są zarejestrować się i przejść z kotami kontrolę weterynaryjną do godziny 9:30. Po tym czasie kotom wpisana zostanie absencja i nie zostaną one umieszczone na listach do oceny.

HOTELE:

www.booking.com

 

ROZMIAR KLATEK:

Dla jednego kota przydzielana będzie klatka pojedyncza:  60x60x70/wys
Miot - klatka podwójna: 120x60x70.
Wystrój  klatki - obowiązkowy.

Klatki nie są numerowane, każdy wystawca zajmuje sobie klatki (zgodnie ze zgłoszoną ilością) -  indywidualnie.

 

WARUNKI WETERYNARYJNE:

Koty muszą być zdrowe, czyste i zadbane, przygotowane do wystawy oraz posiadać szczepienia  na choroby wirusowe kotów (kocie katary i panleukopenia) ważne nie dłużej, niż 2 lata (730 dni). Szczepienie na wściekliznę wymagane jest dla kotów przyjeżdżających z zagranicy.  Przy kontroli weterynaryjnej obowiązuje okazanie książeczki szczepień lub paszportu kota oraz zaświadczenie weterynaryjne kota wystawione na 3-1 dni przed wystawą. Zaświadczenia będą sprawdzane w oba dni wystawy.

Wystawiane koty muszą mieć przycięte pazurki.

Każdy kot musi obowiązkowo posiadać identyfikacje – CZIP.

Koty białe muszą posiadać atest słuchu BAER/BAEP.

Chore koty będą wycofywane z wystawy bez zwrotu wpłaconych pieniędzy.

Prawo wstępu na wystawę mają koty, które są umieszczone w katalogu i przeszły kontrolę weterynaryjną.

UWAGI:

Wystawca może sam prezentować swoje koty do oceny z wyjątkiem BIS-u . Koty muszą przebywać w udekorowanej klatce do czasu zakończenia wystawy. Wcześniejsze opuszczenie wystawy spowoduje unieważnienie wystawy wystawianemu kotu i nie wydanie jego dyplomu i oceny. Organizator  w uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia kota na wystawę. Wystawca ma obowiązek sprawdzić prawidłowość wpisu kota w katalogu i dokonać korekty błędnego wpisu przed oceną kota. Zmiany klas wystawowych należy zgłosić do sekretariatu w sobotę.

REGULAMIN WYSTAWY:

Regulamin Wystawy PDF

 

International Cat Show Warsaw 06-07.10.2018

POLISH FELINE ASSOCIATION
POLSKI ZWIĄZEK FELINOLOGICZNY

International  Cat Show

06-07.10.2018

 

WCF SHOW LICENSING L# 184057


Organizators:

Polski Związek Felinologiczny

 

SHOW PLACE:

Pruszkow, Hala Sportowa ZNICZ, ul. Bohaterów Warszawy 4

 

JUDGES:


Vija Klucniece, Latvia (AB WCF)

Kamil Kolczynski, Poland (AB WCF)

Albert-Wojciech Kurkowski, Poland (AB WCF)

John Peters, Netherlands (AB WCF)

Piet Peters, Netherlands (AB WCF)

Dr. Victor Zaalov, Israel (AB WCF)

 

REGISTRATION TILL 24.09.2018

The registration form might be closed earlier if the limit of cats is reached.

Withdrawal cat from show is possible until 24.09.2018 after this date exhibitor must pay a fee for a cat without exception, whether the cat was judged or absent.

 

Euro Account number:
PL27 1030 0019 0109 7860 1005 7905 Swift code: CITIPLPX

FEES:

World Champion / World Premiors

Free of charge

Classes CAC-CACM, litters, Exhibitor only (class 3,5,7,9,11,13, 20,24)

1 day

35 Euro

2 days

40 Euro

Neuters, veterans (class 4,6,8,10,12,14,19,21)

1 day

30 Euro

2 days

35 Euro

Kittens, Young, (class 15,16)

1 day

30 Euro

2 days

35 Euro

Class 18 (determination class-colour)

1 cat

10 Euro

WCF RING (kittens, adults, neuter)

1 cat

10 Euro

Extra cage (+ ½ cage)

15 Euro / 2 days

Selling animals on the show is strictly forbiden in Poland.

SHOW SCHEDULE:

Saturday  - 06.10.2018 r.

Sunday  - 07.10.2018


8.00. – 9.30

9.00 – 9.30

Veterinary examination

9.30 – 10.00

9.30 – 10.00

Correction

10.00 – 13.30

10.00 – 13.30

Judging

12.00 Kitten Ring

13.00 - Neuter Ring

12.00 - Adult Ring

 

WCF Rings
13.30-14.30 13.30-14.30 Lunch break

15.00

15.00

BEST IN SHOW

17.00

17.00

Show end

HOTELS:

www.booking.com

THE CAGES:

Single cage for 1 cat 60x60x70 – free.

Large cage for 1 cat 120x60x70 – extra paid

VETERINARY RULES:

Cats must be healthy, clean and in good condition, prepared to the show, vaccinated against cats virus diseases (cat's flu, panleucopenia etc.) as well as against Rabies, no later than one month before the cat show (first vaccination) or must have next vaccination valid.

Rabies vaccination is obligatory also for kittens. During veterinary control it's obligatory to show the vaccination book or cat's passport as well as veterinary health certificate issued 3-1 days before the show.

Sick cats won't be accepted without reimbursement.

Each cat should obligatory has identification microchip.

Kittens taking part in the cat show must also have microchip.

Kittens must have passport or vaccination book with microchip number. Microchips will be checked in the entrance to the show. All cats must have their claws cutted. White cats must have veterinary certificate concerning ears' test (BAER/BAEP). All cats taking part in the cat show must be applicated in their classes to the catalogue.

SHOW RULES:

Show rules

 
Wystawa WCF

Międzynarodowa Wystawa

Kotów Rasowych

06-07.10.2018
ul. Bohaterów Warszawy 4

Pruszków

Hala Sportowa ZNICZ


POLISH

WCF Show License L# 184057

Elektroniczne zgłoszenie na wystawę

WCF Show

International Cat Show

06-07 October 2018
Bohaterow Warszawy Street 4

Pruszkow


ENGLISH

WCF Show License L# 184057

More information for exhibitors

On-line application form

Dostępne kocięta
Polecamy

Sklep - For Cats