Informacje dla nowych członków

 

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane wstąpieniem w szeregi Polskiego Związku Felinologicznego. Jesteśmy najstarszym klubem felinologicznym działającym w Polsce pod auspicjami World Cat Federation. Zapewniamy pomoc i życzliwość wszystkim tym, którzy chcą stawiać pierwsze kroki w hodowli kotów rasowych.

Z całą pewnością pod względem opłat związanych z rejestracją hodowli oraz późniejszymi kosztami dotyczącymi obsługi hodowlanej (ceny rodowodów, transferów oraz uznania tytułów), jesteśmy najtańszym klubem felinologicznym w Polsce! Nie pobieramy opłat za nostryfikacje rodowodów, kartę krycia czy kartę miotu.

Członkom PZF przysługują specjalne zniżki dotyczące udziału ich kotów w wystawach, których jesteśmy organizatorem.

Poniżej kilka informacji ułatwiających przeprowadzenie spraw formalnych:

1.Członkiem PZF zostaje osoba, która po zapoznaniu się ze Statutem i Regulaminem Hodowlanym - złoży deklarację członkowską. Druk deklaracji poniżej (Zarząd zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia kandydata w poczet członków PZF).

Deklaracja członkowska (ZAŁĄCZNIK - A)

2.Poniższy załącznik "B" służy do zarejestrowania hodowli w World Cat Federation - światowej organizacji felinologicznej.

Rejestracja hodowli (ZAŁĄCZNIK - B)

3.Załącznik "C" służy do zarejestrowania kota hodowlanego (kota z rodowodem). Zarząd zastrzega sobie prawo do odmowy zarejestrowania kota, jeśli rodowód kota nie spełnia wymogów PZF.

Zaświadczenie weterynaryjne (ZAŁĄCZNIK - C)

Wszystkie trzy wymienione powyżej dokumenty są wymagane w chwili rejestracji. Wypełnione dokumenty, oryginał rodowodu (dodatkowa kopia rodowodu) wraz z opłatami (zgodnymi z cennikiem znajdującym się na stronie www związku i poniżej) oraz wynikami badań genetycznych wymaganymi dla danej rasy (lista badań poniżej) należy wysłać drogą pocztową na adres:

Polski Związek Felinologiczny
ul. Postępu 3B lok. 1
02-676 Warszawa

Jeśli kandydat na członka PZF nie posiada jeszcze kota hodowlanego, może dokonać rejestracji  kota w późniejszym terminie.

W pierwszej przesyłce otrzymują Państwo legitymację członkowską i ewentualnie kartę rejestracyjną kota. Nazwy hodowli rejestrowane są w Essen i na przydomek hodowlany trzeba poczekać - maksymalnie miesiąc (czas ten może być dłuższy, jeśli zaproponowana nazwa nie spełnia wymogów WCF lub jest już zajęta. Wtedy kontaktujemy się z Państwem drogą mailową).

Do wysyłanych pocztą dokumentów należy bezwzględnie dołączyć potwierdzenie wniesienia stosownych opłat.

PROSIMY NIE PRZESYŁAĆ ŻADNYCH DOKUMENTEM "ZA POTWIERDZENIEM ODBIORU" LUB KURIEREM. WYSTARCZAJĄCĄ FORMĄ KORESPONDENCJI JEST LIST POLECONY EKONOMICZNY.

UWAGA - składkę członkowską oraz wpisowe prosimy wpłacać ODDZIELNYM PRZELEWEM.

Osobiście zapraszamy wszystkich zainteresowanych do biura PZF w każdy poniedziałek w godz. 18:00-20:00 na dyżur członka Zarządu. W tym terminie czynny jest również telefon klubowy : 22 815 23 66. Jak najszybciej staramy się odpowiadać na wszelkie pytania zadane nam droga mailową – oddając do Państwa dyspozycji adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

Z wyrazami szacunku

Grażyna Kolczyńska

Prezes PZF

 

Odpłatności obowiązujące w PZF w 2024 roku

UWAGA - KAŻDA ZAŁATWIANA SPRAWA WYMAGA PRZESŁANIA WRAZ Z DOKUMENTAMI POTWIERDZENIA WNIESIONEJ OPŁATY ZGODNIE Z CENNIKIEM.

BEZ POTWIERDZENIA WPŁATY DOKUMENTY NIE BĘDĄ WYKONYWANE.

Numer konta bankowego PZF:

Citi Handlowy 55 1030 0019 0109 8530 0029 7020

1.

Wpisowe
(opłata jednorazowa dla nowych członków)

50 zł

2.

Składka członkowska roczna

  • Drugi i następny członek rodziny

100

50

3.

Rejestracja kota hodowlanego

20 zł

4.

Rejestracja kota domowego

0

5.

Rejestracja hodowli w WCF

100 zł

6.

Rodowód (5 pokoleń)

  • Jeśli oboje rodzice kociąt posiadają tytuł minimum European Champion

40 zł

25

7.

Poprawka rodowodu/duplikat

  • Poprawka z winy PZF

40 zł

0

8.

Uznanie tytułu kota na podstawie ocen wystawionych przez uprawnionego sędziego felinologicznego - certyfikat wraz z pamiątkową rozetą

25

9.

Transfer

25

Karta krycia i skierowanie do krycia to dokumenty wydawane na życzenie hodowcy bez dodatkowych opłat (jeśli są potrzebne hodowcy).

Dla kryć wewnątrz własnej hodowli i między członkami PZF dokumenty te nie są wymagane.

 

Obowiązek badań genetycznych kotów zarejestrowanych w PZF

Obowiązkowe badania genetyczne dla kotów hodowców zrzeszonych w PZF od 2020 roku.

(obowiązek ten dotyczy także kotów zarejestrowanych jako hodowlane przed 2020 r.)

RASA

Nazwa testu

Nazwa badania

ABY/SOM

PRA

Postępujący zanik siatkówki

BAL

GM1

PRA

Gangliozydoza

Postępujący zanik siatkówki

BEN

PRA

postępujący zanik siatkówki

BML

BHK

Hypokaliemia

BRI/BLH

PKD

Wielotorbielowatość nerek

BUR

GM2

Gangliozydoza

CRX

PRA

Postępujący zanik siatkówki

DRX

CMS

Wrodzony zespół miasteniczny

EXO

PKD

Wielotorbielowatość nerek

KOR

GM1/GM2

Gangliozydoza

LPS, LPL

PK

Niedobór kinazy pirogronianowej

MCO

SMA

HCM*

Rdzeniowy zanik mięśni

Kardiomiopatia przerostowa

NFO

GSD IV

Choroba spichrzeniowa glikogenu typu IV

OSH, OLH, OCI

PRA

GM1

Postępujący zanik siatkówki II

Gangliozydoza

PER

PKD

Wielotorbielowatość nerek

PBD

GM1

PRA

Gangliozydoza

Postępujący zanik siatkówki

RAG

HCM*

Kardiomiopatia przerostowa

SFS, SFL

PKD

Wielotorbielowatość nerek

SRS, SRL

PKD

Wielotorbielowatość nerek

SOM

PRA

Postępujący zanik siatkówki II

SIA

PRA

GM1

Postępujący zanik siatkówki II

Gangliozydoza

SIN

BHK

PRA

Hypokaliemia

Postępujący zanik siatkówki

SPH

CMS

Wrodzony zespół miasteniczny

*Badania genetyczne nie powinny zwalniać hodowców z wykonywania echa serca. Badanie to zalecane jest dla wszystkich ras.

W celu uniknięcia nieporozumień, apelujemy o wykonywanie badań genetycznych kotów PRZED dopuszczeniem ich do rozrodu. Badania genetyczne dedykowane dla rasy wymagane są w momencie rejestracji kota w PZF. Koty nieposiadające badań genetycznych traktowane są jako niezarejestrowane w PZF i do czasu wykonania badań i przesłania ich wyniku w celu uzupełnienia dokumentacji hodowlanej nie powinny być rozmnażane.

UWAGA -Hodowcy kryjący swoje kotki w innych klubach felinologicznych powinni zdecydowanie wymagać od właścicieli kocurów przedstawienia wymaganych w PZF badań kota.

 
Wystawa WCF

WCF SHOW

License L#244107

Książenice

24/25.08.2024

POLISH

ZGŁOSZENIA ZAMKNIĘTE

WCF Show

WCF Show

License L#244107

Książenice

24/25 August 2024

ENGLISH

APPLICATION CLOSED

Dla członkówDostępne kocięta