Kontakt do PZF

Polski Związek Felinologiczny
ul. Postępu 3B lok.1 (1 piętro)
02-677 Warszawa

Biuro i telefon czynne
w poniedziałki godz. 18-20
Tel: +48 22 815 23 66

Email: pzf@pzf.pl

Wizytówka PZF

Ważne informacje dotyczący zdobywania tytułów w WCF

Szanowni Państwo Hodowcy,

Prosimy o zapoznanie się z ważnymi informacjami dotyczącymi zasad zdobywania przez koty tytułów w WCF.

Pełna informacja na FB Polskiego Związku Felinologicznego.

 

 

Zmiana opłat w PZF w 2024 roku

Szanowni Hodowcy,

Prosimy o zapoznanie się z nową tabelą opłat.

https://pzf.pl/pl/oplaty

Jednocześnie przypominamy o konieczności dołączenia do dokumentów potwierdzenia wniesienia stosownych opłat i składki członkowskiej za 2024 rok.

 

Ważne zmiany dla hodowców od 1.01.2023

Szanowni hodowcy,

Przekazujemy do wiadomości zmiany, które zostały zatwierdzone podczas Walnego Zebrania WCF w Essen w dniach 19-21.08.2022. Prosimy zapoznać się i uznać za obowiązujące od 1.01.2023.

  1. Uznana została wstępnie nowa rasa – Transylvanian (TRA-non).
  2. Uznana została nowa odmiana barwna dla kotów brytyjskich złocistych – flaxen gold (v). Koty w tej odmianie barwnej charakteryzują się jaśniejszą klatką piersiową i brzuchem, białymi końcówkami palców, niepełną obwódką nosa, nosem w kolorze różowym oraz zewnętrzną stroną łap i częścią pyska w kolorze mleczno-kremowym.
  3. Zatwierdzono nowy standard dla ras OSH, OSL, SIA i BAL (będzie opublikowany na stronie WCF).
  4. Zatwierdzono obowiązkowe chipowanie kotów w klubach WCF. Nr chip musi być umieszczany na rodowodach kotów oraz musi znajdować się na wszystkich dokumentach dotyczących kota (np. dokumentacja wystawowa, dyplomy, uznanie tytułu…).
  5. Na podstawie publikacji w mediach społecznościowych, grupach FB itp. mogą być prowadzone postępowania dyscyplinarne wobec klubów, hodowców i sędziów, jeśli opublikowane informacje naruszać będą dobre imię klubów, sędziów lub będą zawierać nieprawdziwe informacje i pomówienia.
  6. Od nowego roku rozdzielono na wystawach Kitten Ring na 2 części – Kitten (kocięta od 3 do 6 miesięcy) oraz Junior (kocięta 6-10 miesięcy).
  7. Wprowadzono zakaz krzyżowania kotów z różnymi mutacjami, a w rezultacie zakaz rejestracji kotów urodzonych z takiego połączenia z różnymi mutacjami (2 mutacje) jako kotów hodowlanych (np. ELF, DWELF, Bambino…).
 
Wystawa WCF

WCF SHOW

License L#244013

Rzeszów-Jasionka

13/14.04.2024

POLISH

ELEKTRONICZNY FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

WCF Show

WCF Show

License L#244013

Rzeszow-Jasionka

13/14 April 2024

ENGLISH

ONLINE APPLICATION FORM

Dla członkówGościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 35 gości 
Dostępne kocięta