Hodowla z Sercem

Hodowla z Sercem

Kontakt do PZF

Polski Związek Felinologiczny
ul. Cybernetyki 15, lok.1 (1 piętro)
(uwaga: dawne Postępu 3/5)
02-677 Warszawa

Biuro i telefon czynne
w poniedziałki godz. 18-20
Tel: +48 22 815 23 66+48 22 815 23 66

Email: pzf@pzf.pl

Wizytówka PZF

Baner - Warszawa 6, 7 października 2018

Walne Zebranie Członków PZF 21.04.2018

Do: Członków Polskiego Związku Felinologicznego

Działając na podstawie § 21 Statutu Polskiego Związku Felinologicznego  Zarząd Związku zawiadamia, że Walne Zgromadzenie Członków PZF odbędzie się 21 kwietnia 2018 o godz. 10:00 w budynku XXIII LO  im. Marii  Skłodowskiej-Curie przy ul. Naddnieprzańskiej 2/4 w Warszawie.

W przypadku nieodbycia się Walnego Zgromadzenia Członków w wyżej wymienionym terminie z powodu braku kworum, na podstawie § 20 ust.1 Statutu PZF, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków odbędzie się w drugim terminie tj. w dniu 21 kwietnia 2018 o godz.10.30, w tym samym miejscu  i z tym samym porządkiem obrad.

Porządek Obrad Walnego Zgromadzenia Członków Polskiego Związku Felinologicznego:

 1. Otwarcie obrad
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza WZC
 3. Przyjęcia porządku obrad
 4. Wybór Komisji Skrutacyjno – Wyborczej Walnego Zgromadzenia:
 5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia Członków PZF
 6. Sprawozdanie Zarządu z działalności Związku wraz ze sprawozdaniem finansowym za rok 2017.
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
 8. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego
 9. Zatwierdzenie nowego wzoru sprawozdania finansowego (w związku ze zmianą ustawy o rachunkowości)
 10. Podjęcie uchwał w sprawach:
 • zatwierdzenie sprawozdania zarządu i udzielenie absolutorium (uchwała nr 1)
 • zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej (uchwała nr 2)
 • zatwierdzenie sprawozdania Sądu Koleżeńskiego (uchwała nr 3)
 • zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2017 (uchwała nr 4)
 • zatwierdzenie wysokości składki członkowskiej na rok 2019 (uchwała nr 5)
 • zatwierdzenie nowego wzoru sprawozdania finansowego (uchwała nr 6)

10. Wolne Wnioski

11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Członków PZF

Na godzinę przed rozpoczęciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków wyłożone będą w Sali obrad do wglądu następujące dokumenty:

 1. Regulamin obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków PZF,
 2. Protokół z poprzedniego Walnego Zgromadzenia Członków,
 3. Sprawozdanie Zarządu PZF,
 4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej,
 5. Sprawozdanie finansowe za rok 2017.
 6. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego.

Korespondencja dotycząca WZC PZF została przesłana Państwu drogą mailową (zgodnie z § 21 pkt. 4 Statutu PZF).

Zarząd PZF

 

WAŻNE!!!

Szanowni Państwo,

Bardzo prosimy ponownie o opłacanie składki OSOBNYM PRZELEWEM i opisem "składka za 2018 r."

Zarząd PZF

 

Pożegnanie

IwonaZ wielkim smutkiem informujemy, że 10 czerwca odeszła nasza wieloletnia koleżanka Iwona Pągowska.

Iwona była wspaniałym człowiekiem i uznanym w świecie felinologicznym hodowcą kotów perskich i egzotycznych.

W imieniu wszystkich członków Polskiego Związku Felinologicznego składamy kondolencje rodzinie i przyjaciołom.

Iwonko będziemy o Tobie pamiętać...

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w Kościele św.Krzysztofa w Podkowie Leśnej przy ul.Jana Pawła II 7 w sobotę 13.06.2015 r. o godzinie 14.00.

 
Dla członkówGościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 70 gości i 2 użytkownik 
Dostępne kocięta
Polecamy

Sklep - For Cats